Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

LL BOLAGET AB

Vi ordnar med transporter!


LL Bolaget AB:s Miljöpolicy

Optimal logistik är ett signum för oss.

I vår verksamhet se vi miljöarbetet som en integrerad del i alla processer. Lagstiftningen som grundnivå och ständiga förbättringar utgör ramverket.

LL Bolaget AB:s huvudsakliga miljöpåverkan sker inom området Energi (drivmedel t lastbil).

Vi vill bidra till ett samhälle med utpräglat kretsloppstänkande och med ett aktivt arbete för att minska koldioxidutsläppen. Detta för att optimera resursanvändningen och minska problemet med den globala uppvärmningen.

Våra medarbetare är vår främsta resurs i detta arbete. De har en god kunskap och genuint engagemang för de interna miljöprocesserna samt det externa miljöarbetet gentemot våra kunder. Detta sker genom årliga fortlöpande utbildningar.

Arbetet med LL Bolaget AB:s miljömål bedrivs i strukturerade projekt som när de genomförts och kommunicerats till våra kunder och leverantörer med transparens och öppenhet. Detta för att möta alla intressenters nuvarande och kommande krav.

Övrig Info

Vårt senaste bidrag till mindre utsläpp, är att investera i en ny MB Sprinter med miljöklass Euro klass 6, vilket är den högsta miljöklassen för närvarande.

På drivmedelssidan tankar vi nu nästan uteslutande HVO-Diesel ACP Preem Evolution, den förnyelsebara delen av bränslet uppgår till 50%, det betyder att man kör varannan mil fossilfritt! Den är även fri från PFAD och palmolja.

Med den nya Volvo FL lastbilen har även bränsleförbrukningen minskat drastiskt, ca 33% mindre vid landsvägskörning, förbrukningen har även minskat vid distribution, (då karossen håller temperaturen bättre behöver man inte köra motorn hela tiden för att kylaggregatet ska kunna arbeta vid lastning och lossning).

Vid lastning på terminal är motorn avstängd, då kopplar vi istället in kylaggregatet på elnätet, vi uppnår mycket bättre värden på de två temperaturzonerna från start då vi bara kör korta sträckor.

Den Nya MB Sprintern har en förbrukning i snitt en liter milen, det är 7 dl mindre än den äldre med större skåp och högre utväxling.

0